logo

12-14 februarie

Program de formare a mentorilor de inserție profesională pentru studenții viitori pedagogi

Vezi Detalii

19 decembrie

Masă rotundă ”Prezentarea curriculumului și a ghidului metodologic de educație interculturală și diseminarea rezultatelor pilotării”

Vezi Detalii

9-10 decembrie

Certificarea profesorilor universitari în domeniul competenţei interculturale

Vezi Detalii

9 decembrie

Alte oportunităţi de educaţie interculturală la orele de limbă engleză

Vezi Detalii

26-28 noiembrie

Dezvoltarea competenței interculturale. Program de formare pentru profesorii universitari

Vezi Detalii

28 noiembrie

Învățăm a fi prieteni și comunicăm în limba engleză

Vezi Detalii

25 noiembrie

Activităţi de educaţie interculturală la Comrat şi Ceadâr-Lunga

Vezi Detalii

20 noiembrie

Eveniment de celebrare a aniversării de 30 de ani de la proclamarea de către UNICEF a Declarației Universale a Drepturilor Copiilor la USM

Vezi Detalii

18 noiembrie

Studentele de la USARB implicate în dezvoltarea competenţei interculturale a elevilor

Vezi Detalii

Despre Proiect

Proiectul Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice va aborda problemele cu care se confruntă studenții, viitori profesori,

Citește mai mult

Finanțator

Fundația pentru copii "Pestalozzi'' este o societate internațională de binefacere pentru copii

Citește mai mult

Parteneri

Partenerii proiectului sunt trei universități: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, Universitatea de Stat din Comrat

Citește mai mult

Noutăți

Evenimente

Program de formare a mentorilor de inserție profesională pentru studenții viitori pedagogi

În 12-14 februarie curent, la CE PRO DIDACTICA, s-a desfășurat un training consistent de dezvoltare profesională a metodiștilor, coordonatori ai stagiilor de practică din universitățile partenere (USM, USARB și USC), în implementarea proiectului ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”. Astfel, peste 20 de profesori universitari participanți au fost ghidați în procesul

Publicații

Educație Interculturală. Referințe

Educaţie multiculturală: ansamblu de activităţi pedagogice, care au la bază recunoaşterea şi respectarea valorilor specifice ale diferitelor culturi care se întâlnesc într-un cadru social (şcoală, regiune geografică) în vederea valorificării valenţelor acestor culturi în spirit democratic. Termenul a fost pus în circulaţie în SUA, în anii „60, în cadrul luptei pentru înlăturarea segregării şcolare a copiilor de culoare. Astăzi, termenul şi-a lărgit conţinutul care coincide, în mare măsură, cu cel de educaţie interculturală.

Lexicon pedagogic (Mircea Ştefan)

Totalitate a influenţelor pedagogice, care asigură recunoaşterea diversităţii culturilor umane şi deschide o fereastră spre lume, preconizând cunoaşterea reciprocă a membrilor diferitelor culturi, dialogul şi interacţiunea lor, cultivarea respectului fiecăruia faţă de tradiţiile şi valorile culturale ale altor comunităţi locale sau naţionale, stabilirea de relaţii prieteneşti cu semenii noştri, fără deosebire de diferenţele culturale care există. Toţi avem de câştigat din acest contact. Este utilă descoperirea convergenţelor care apropie diferitele culturi. Tot atât de utilă este tolerarea divergenţelor, a căror cunoaştere ne lărgeşte orizonturile. Faptul că o cultură este diferită de a noastră nu înseamnă că este opusă sau ostilă.

În comunităţile pluriculturale, în care se mai manifestă tensiuni interetnice şi tendinţe revanşarde în urma unor vechi conflicte, educaţia interculturală are rolul de a preveni şi a stinge conflictele, a combate xenofobia, rasismul sau şovinismul, a reinstaura relaţii de colaborare şi bună înţelegere.

Educaţia interculturală nu anulează, ci încurajează afirmarea liberă a fiecărei culturi naţionale şi dreptul fiecărei persoane la identitatea sa culturală.

Şcoala, prin toate disciplinele predate, poate juca un rol important în promovarea toleranţei, în cunoaşterea şi acceptarea reciprocă a diferenţelor culturale şi spirituale, în cultivarea solidarităţii umane. Un rol important pot avea, în această direcţie, educaţia informală şi cea nonformală.

Lexicon pedagogic (Mircea Ştefan)

Profesorii ar trebui să aibă în vedere o serie de elemente pentru a asigura acea calitate a experienței în viața școlară care să susțină valorile interculturale:

  • Să asigure o organizare democratică a clasei (și a școlii) sau a grupului respectiv, care să permită fiecăruia să învețe, să se exprime, să discute, să reflecteze, să țină cont de celălalt, să își asume o serie de responsabilități;
  • Să dea ocazia fiecărui elev în parte să experimenteze diferite roluri (…), să cunoască diferitele forme de a conduce, de a recepta și analiza relațiile de putere în cadrul grupului, în instituție și în societate, de a depista abuzurile și de a învăța să reacționeze la ele;
  • Să urmărească locul acordat limbilor, culturilor, convingerilor etnice și religioase, competențelor fiecăruia dintre elevi, locul acordat fetelor și băieților;
  • Să urmărească calitatea relațiilor dintre elevi. Se spune că, cu cât mai mulți elevi participă la interrelații, cu atât învață mai mult; gradul lor de participare depinde de prestigiul pe care elevii îl au în cadrul grupului. Acest prestigiu este determinat, printre altele, de situația socioeconomică, de etnie, de limbă, de capacitățile psihice, rezultatele școlare. Organizarea unui învățământ de grup care să determine cooperarea, asigurând fiecăruia un anumit prestigiu, pare fi o cale spre reducerea inegalităților școlare;
  • Să stăpânească fenomenele de violență.

Lucian Ciolan

Parteneri și Finanțatori

image

FINANȚATOR

Fundația pentru copii ”Pestalozzi” (Elveția)

Vezi mai mult
image

partener

Universitatea de Stat din Moldova

Vezi mai mult
image

partener

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți

Vezi mai mult
image

partener

Universitatea de Stat din Comrat

Vezi mai mult

Contacte

www.prodidactica.md
str. Armenească, nr. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
prodidactica@prodidactica.md
(+373 22) 54 25 56
(+373 22) 54 19 94