logo

Unele aspecte ale toleranței umane

Publicații

Toleranța ca atitudine și comportament se învață, se însușește pe bază de modele, de la cea mai fragedă vârstă, școala/universitatea devenind laboratorul principal pentru practicarea acesteia, dar și un agent de integrare socială și un centru cultural al comunității. Crearea unei societăți mondiale cu adevărat tolerante reprezintă un ideal educațional internațional. Școala este mica societate, unde ar ϔi bine să se conștientizeze fenomenul și să se învețe a se practica în multiple împrejurări și relații. Respectiva calitate nu se moștenește prin naștere, ci se dobândește prin educație, pentru aceasta însă avem nevoie de un arsenal impunător de cunoștințe, dar și de formarea unei noi mentalități.

  • 2023
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018