Eveniment de promovare a imperativelor științelor educației și ale interculturalității" />
logo

Eveniment de promovare a imperativelor științelor educației și ale interculturalității

Evenimente

La data de 10 noiembrie curent, în cadrul Atelierului Științe ale Educației și Interculturalitate de la Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, s-a desfășurat Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, eveniment organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare.

Activitatea a (re)unit în format mixt 25 de participanți, cadre didactice, doctoranzi și specialiști din diverse domenii ale cercetării din cadrul USM, precum şi de la alte instituții din ţară şi de peste hotare.
Lucrările conferinței s-au desfășurat într-o manieră interactivă, fiind axate pe prezentarea unor comunicări cu tematică educațională, în general și interculturală, în special, ca dimensiune importantă a „noilor educații” și a societății deschise, care sprijină valori precum pacea, toleranța, acceptarea, respectarea diversității etc.

Evenimentul s-a organizat în incinta Centrului de Resurse Didactice pentru Educație Interculturală (EIC), care a fost inaugurat și dotat în mod generos în cadrul proiectului ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice, faza a II-a”, implementat de CE PRO DIDACTICA, în parteneriat cu USM, cu sprijinul Fundației pentru copii PESTALOZZI din Elveția.

Membrele echipei de proiect, conceptori de curriculum și profesoare care predau la diferite discipline elemente de EIC, asistent univ. Olga DECUSARĂ, dr. conf. Dorina ROTARI și dr. conf. Ludmila DARII, au împărtășit bune practici de dezvoltare a competențelor interculturale, în dialog cu participanții, interesați de problematica în cauză. În final, moderatoarele atelierului, prof. univ. dr. hab. Viorica GORAȘ-POSTICĂ și lect. univ. dr. Nadejda BUTNARI au apreciat funcționalitatea intervențiilor și discuțiilor, evidențiind necesitatea continuării și aprofundării cu elevii și studenții a subiectelor abordate în cadrul conferinței.