logo

Noutăți

Evenimente

Teze de licenţă în domeniul educaţiei interculturale la Universitatea de Stat din Moldova

În cadrul sesiunii de vară 2020, au fost susținute cu succes două teze de licență în problematica educației interculturale, coordonate de dna L. DARII, dr., conf. univ.: ”Rоlul еduсаțiеi muziсаlе în dеzvоltаrеа vаlоrilоr intеrсulturаlе lа șсоlаrii miсi” și ”Particularitățile...

Evenimente
Ziua Europei la USARB

O activitate extracurriculară online, care a avut drept scop dezvoltarea valorilor europene la studenții de la Universitatea de Stat „Alecu Russo...

  • 2020
  • 2019
  • 2018