logo

Educație de gen prin strategii didactice interactive

Evenimente

Prima grupă de profesori universitari, beneficiari ai proiectului „Promovarea
și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”, au
participat la un training metodologic , facilitat de dna dr. L. SCLIFOS. Inițiativa a fost
implementată de CE PRO DIDACTICA, cu sprijinul Fundației Pestalozzi din Elveția, în
parteneriat cu 6 universități cu profil pedagogic din Republica Moldova.
Aspectele de gen, abordate din diferite perspective, s-au focalizat pe rolurile
de gen, stereotipurile și inegalitățile gen din contexte cotidiene , predate prin tehnici
interactive.
„Suntem diferiți dar conviețuim împreună” a fost motto-ul altei sesiuni, care
a inclus discuțiile dirijate pe marginea experiențelor personale, a trăirilor și a
percepțiilor, finalizate cu multiple interpretări și consecințe.
Achizițiile cognitive și comportamentale, ca și componente ale competenței
sociale de gen, s-au împărtășit în baza întrebării-provocare „Ce iau cu mine acasă?”.
Sesiunea de follow-up, proiectată pentru 24 mai curent, va colecta feedback-
ul și efectele programului dat de instruire și va pune în valoare bunele practici ale
universitarilor, în care dezvoltarea competențelor interculturale este privită ca o
călătorie atractivă, realizată de profesori și studenți activi, pasionați, motivați.