logo

Despre

image

Proiectul

Proiectul Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice abordează problemele cu care se confruntă studenții, viitori profesori, din 3 universități – de management al claselor multiculturale, cu elevi, care provin din diferite regiuni culturale, geografice și lingvistice, dar și de didactică particulară a subiectelor cu tematică multi-,interculturală. Proiectul prevede inițierea/dezvoltarea unui curs universitar (obligatoriu sau la alegere) în domeniul educației interculturale, în vederea abilitării tinerilor pentru aprecierea diversității, a îmbunătăţirii și valorificării avantajelor comunicării interculturale.
Perioada de implementare: iunie 2018 – decembrie 2020

image

Scop şi obiective

Scop: Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale de EIC ale viitoarelor cadre didactice, în vederea sprijinirii dezvoltării competențelor interculturale la copii și tineri.

Obiective specifice:

  • Elaborarea curriculumului şi a materialelor didactice privind educaţia interculturală înformarea iniţială a cadrelor didactice;
  • Dezvoltarea competenţelor profesionale de educaţie interculturală a cadrelor didactice universitare.

image

Impact

Includerea/implementarea competenţei interculturale în planul universitar de învățământ și, în perspectivă, pe termen lung, la creșterea nivelului de toleranță și non-discriminare în rândul copiilor și tinerilor, care reprezintă diferite grupuri etnice, religioase, lingvistice.

image

Beneficiari

Managerii și cadrele didactice universitare, viitorii profesori din 3 universități pedagogice, inclusiv de la 3 facultăți de pedagogie, filologie și istorie/educaţie civică și circa 3000 de elevi, care vor beneficia de această inițiativă, chiar dacă, la etapa inițială, nu vor fi implicați direct în proiect.

image

Activităţi şi rezultate

  • Evaluarea necesităţilor instituţiilor beneficiare privind elaborarea curriculumului şi a programelor de instruire a cadrelor didactice universitare;
  • Organizarea programului de formare a cadrelor didactice universitare privind EIC;
  • Elaborarea curriculumului universitar privind EIC;
  • Elaborarea unui ghid metodologic pentru profesorii universitari la EIC;
  • Crearea unor Centre de resurse de EIC pentru cadrele didactice universitare și viitorii profesori în 3 universități din Republica Moldova;
  • Desfășurarea unor activități de promovare a EIC în mediul universitar și preuniversitar;
  • Desfăşurarea unor mese rotunde, ateliere și întâlniri sistematice pentru promovarea EIC etc.

Parteneri și Finanțatori

image

FINANȚATOR

Fundația pentru copii ”Pestalozzi” (Elveția)

Vezi mai mult
image

partener

Universitatea de Stat din Moldova

Vezi mai mult
image

partener

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți

Vezi mai mult
image

partener

Universitatea de Stat din Comrat

Vezi mai mult