logo

Despre

image

Proiectul

Proiectul Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice (Faza a II-a) abordează problemele cu care se confruntă studenții, viitori profesori, din 4 universități (ciclul licență) și 3 universități (ciclul masterat) – de management al claselor multiculturale, cu elevi care provin din diferite regiuni culturale, geografice și lingvistice, dar și de didactică particulară a subiectelor cu tematică multi-/interculturală. În prezent, există atât necesitatea, cât și dorința, deschiderea instituțiilor de învățământ superior de a iniția/dezvolta cursuri universitare la programele de master și licență în domeniul educației interculturale, în vederea abilitării tinerilor pentru aprecierea diversității, a îmbunătăţirii și valorificării avantajelor comunicării interculturale.
Perioada de implementare: martie 2021 – decembrie 2023

image

Scop şi obiective

Scop: Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale de EIC ale viitoarelor cadre didactice, în vederea sprijinirii dezvoltării competențelor interculturale la copii și tineri.

Obiective specifice:

 • Integrarea și promovarea dimensiunii EIC în documentele de politică strategică ale celor 7 universități cu profil pedagogic;
 • Integrarea dimensiunii EIC în curricula pedagogice de la programele de licență și master;
 • Cooperarea dintre 7 universități cu profil pedagogic și instituțiile de învățământ preuniversitar pentru dezvoltarea competenței interculturale (CI) la copii și tineri.

image

Impact

Contribuția la dezvoltarea durabilă și la asigurarea unei vieți pașnice împreună, prin valorificarea competenţei interculturale în planul universitar de învățământ și,  în perspectivă, pe termen lung, la creșterea nivelului de toleranță și non-discriminare în rândul copiilor și tinerilor, care reprezintă diferite grupuri etnice, religioase, lingvistice.

image

Beneficiari

30 de manageri și peste 50 de cadre didactice universitare (profesori și metodiști), 700 de viitori profesori din 7 universități vor fi instruiți în metodologia de predare a EIC și vor aplica EIC în cadrul stagiului de practică pedagogică (4 universități – programe de licență și
3 universități – programe de master), 850 de studenți din anii I și II, inclusiv de la 3 facultăți de științe ale educației, filologie și istorie/ educaţie civică își vor îmbunătăți CI în cadrul orelor de curs și circa 8000 de elevi care vor beneficia de această inițiativă.

image

Activităţi şi rezultate

 • Eveniment online de lansare a fazei a II-a a proiectului, cu participarea echipelor din 7 universități pedagogice;
 • Ateliere online pentru managerii universitari cu privire la promovarea EIC, prin intermediul documentelor strategice universitare, pe baza analizei de necesități;
 • Program de formare a cadrelor didactice universitare și a metodiștilor cu privire la incluziunea dimensiunii de gen și aplicarea acesteia în cadrul cursurilor universitare de EIC și al mentoratului de inserție profesională;
 • Instruirea cadrelor didactice universitare și a metodiștilor în domeniul dezvoltării competențelor digitale pentru predarea cursurilor universitare de EIC și pentru mentoratul de inserție profesională;
 • Programe de formare pentru profesori universitari din 4 universități noi privind dezvoltarea documentelor curriculare EIC pentru programe de licență și pentru profesori universitari din cele 3 universități din faza I a proiectului privind elaborarea documentelor curriculare universitare EIC pentru programe de master;
 • Elaborarea, editarea și publicarea a 7 seturi curriculare universitare de EIC (curricula, ghiduri metodologice, manual cu materiale didactice) pentru programe universitare și postuniversitare;
 • Crearea centrelor de resurse didactice în EIC pentru cadre didactice în 4 universități noi;
 • Organizarea Programului de schimb intercultural la Trogen pentru copii și tineri din școlile din regiunile unde au loc stagii de practică pedagogică;
 • Actualizarea și menținerea platformei digitale/site-ului EIC creat cu materiale didactice;
 • Promovarea rezultatelor proiectului în mass-media și în revista Didactica Pro…;

Parteneri și Finanțatori

image

FINANȚATOR

Fundația pentru copii ”Pestalozzi” (Elveția)

Vezi mai mult
image

partener

Universitatea de Stat din Moldova

Vezi mai mult
image

partener

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți

Vezi mai mult
image

partener

Universitatea de Stat din Comrat

Vezi mai mult
image

partener

Universitatea Pedagogică de Stat "I. Creangă" din Chişinău

Vezi mai mult
image

partener

Universitatea de Stat din Tiraspol

Vezi mai mult
image

partener

Universitatea de Stat "B.P. Hasdeu" din Cahul

Vezi mai mult
image

partener

Universitatea de Stat "Gr. Țamblac" din Taraclia

Vezi mai mult