logo

21, 28, 29 mai

Monitorizarea procesului de dezvoltare curriculară din perspectiva educației interculturale în universități

Vezi Detalii

17 -19 aprilie

Training pentru conceptorii de curriculum universitar la ”Educația interculturală”

Vezi Detalii

4 -5 aprilie

Certificarea conceptorilor de curriculum universitar în domeniul educaţiei interculturale

Vezi Detalii

14-15 martie

Profesorii universitari au analizat în detalii structura competenţei interculturale

Vezi Detalii

Despre Proiect

Proiectul Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice va aborda problemele cu care se confruntă studenții, viitori profesori,

Citește mai mult

Finanțator

Fundația pentru copii "Pestalozzi'' este o societate internațională de binefacere pentru copii

Citește mai mult

Parteneri

Partenerii proiectului sunt trei universități: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, Universitatea de Stat din Comrat

Citește mai mult

Noutăți

Evenimente

Monitorizarea procesului de dezvoltare curriculară din perspectiva educației interculturale în un...

Recent, în cadrul proiectului ”Promovarea şi dezvoltarea Educației interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice”, sprijinit de Fundația pentru Copii ”Pestalozzi” din Elveția și implementat de CE PRO DIDACTICA, am efectuat vizite de monitorizare în fiecare instituție implicată: Universitatea de Stat din Chișinău, Universitatea de Stat din Comrat și Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din

Publicații

Educație Interculturală. Referințe

Obiectivul principal al educaţiei interculturale rezidă în pregătirea persoanelor pentru a percepe, accepta, respecta şi a experimenta alteritatea. Scopul îl reprezintă netezirea terenului întâlnirii cu celălalt. A face educaţie interculturală presupune ca însuşi procesul educaţional să se realizeze într-un mediu interacţional, prin punerea alături, faţă în faţă, a purtătorilor unor expresii culturale diferite. Alteritatea trebuie să devină un motiv de bucurie, o ocazie de întărire a sentimentului vieţuirii laolaltă, o dorinţă a unei  împreună simţiri şi binevenite conlucrări. Altul este un prilej de descoperire şi conştientizare a realei identităţi. Căci, în căutarea celuilalt, ne descoperim pe noi înşine, ne dăm seama de ceea ce suntem, sperăm, merităm. Frumuseţea existenţială ne este dată de celălalt, de miracolul ieşirii din sine, de proiectarea în altul, de iubirea celui apropiat – ca şi a celui îndepărtat!

Constantin Cucoș

Educația interculturală propune procese pentru a permite descoperirea relațiilor mutuale și surmontarea barierelor. Are legături strânse cu alte filosofii educaționale, ca educația pentru drepturile omului, educația antirasistă, educația împotriva prejudecăților, educația pentru o cetățenie democratică etc. Educația interculturală înseamnă: interacțiune, schimb, comunicare, cooperare, penetrarea barierelor culturale, solidaritate, încredere, respect reciproc.

Lucian Ciolan

Parteneri și Finanțatori

image

FINANȚATOR

Fundația pentru copii ”Pestalozzi” (Elveția)

Vezi mai mult
image

partener

Universitatea de Stat din Moldova

Vezi mai mult
image

partener

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți

Vezi mai mult
image

partener

Universitatea de Stat din Comrat

Vezi mai mult

Contacte

www.prodidactica.md
str. Armenească, nr. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
prodidactica@prodidactica.md
(+373 22) 54 25 56
(+373 22) 54 19 94