logo

29 decembrie

Coaching pentru profesorii școlari, mentori ai stagiilor de practică cu privire la dezvoltarea și evaluarea competențelor interculturale

Vezi Detalii

26 decembrie

Masa rotundă ”Promovarea educației interculturale incluzive și echitabile de calitate”

Vezi Detalii

20 decembrie

Prezentarea și aplicarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale și a instrucțiunilor de utilizare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar

Vezi Detalii

19 decembrie

Тренинг для дидактических и менеджерских кадров Тараклийского района

Vezi Detalii

16 decembrie

Trainingul ”Metodologia educației interculturale”

Vezi Detalii

16 decembrie

Atelierul „Educația interculturală. Strategii de formare-dezvoltare-evaluare a competenței interculturale”

Vezi Detalii

13 decembrie

Mentorii practicii pedagogice instruiți în domeniul educației interculturale

Vezi Detalii

30 noiembrie

Cadrele didactice din raionul Cahul își actualizează competențele interculturale

Vezi Detalii

Despre Proiect

Proiectul "Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice" (faza II) va aborda problemele cu care se confruntă studenții, viitori profesori,

Citește mai mult

Finanțator

Fundația pentru copii "Pestalozzi'' este o societate internațională de binefacere pentru copii

Citește mai mult

Parteneri

Partenerii proiectului sunt 7 universități: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălți, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea Pedagogică de Stat "I. Creangă" din Chişinău, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat "Gr. Țamblac" din Taraclia, Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul

Citește mai mult

Noutăți

Evenimente

Activitate extracurriculară prepascală

La 14 martie curent, un grup de elevi, viitori educatori și învăţători de la Colegiul „Alexei Mateevici” din municipiul Chișinău, s-au întrunit la Centrul de Resurse Didactice pentru Educație Interculturală din incinta Universității de Stat din Moldova, pentru a participa alături de studenții USM la activitatea extracurriculară cu genericul ”De prin lume adunate: Tradiții de

Publicații

Educație Interculturală. Referințe

Dacă analizăm Declarația privind identitatea europeană, reținem din ea dorința de a construi o identitate europeană, voința de a-i da proiecție internă și externă, grija de a păstra varietatea culturilor naționale, de a salva principiile democrației reprezentative statului de drept, justiției sociale și respectării drepturilor omului, dorința și voința de a construi o identitate europeană în raport cu lumea. Evocarea unității europene înseamnă insistența asupra apropierii, coeziunii, convergenței, armonizării. Evocarea diversității înseamnă evidențierea eterogenității, diferențierii, recunoașterii reciproce a particularităților naționale, acceptarea unor „derogări” și a „subsidiarității”. Unitate în diversitate nu înseamnă uniformizarea culturilor naționale sau instaurarea unei culturi dominante, ci recunoașterea diversității socioculturilor în condițiile emergenței unei culturi europene și a unei identități colective , a unei identități europene

Ion I. Ionescu, Despre identitatea oamenilor și a comunităților noastre

Tot suflete puse la comun. Tot prietenie. Tot exercițiu de regăsire și domesticire a intimității – dar a unei intimități colective. Când exercițiul e bine făcut, când intimitatea colectivă e bine construită, nimic nu-i poate rezista.

Radu Vancu

Cum poate avansa o națiune fără educație și cultură?! Este precum o casă fără fundație.

Rita Drumes

Parteneri și Finanțatori

image

FINANȚATOR

Fundația pentru copii ”Pestalozzi” (Elveția)

Vezi mai mult
image

partener

Universitatea de Stat din Moldova

Vezi mai mult
image

partener

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți

Vezi mai mult
image

partener

Universitatea de Stat din Comrat

Vezi mai mult
image

partener

Universitatea de Stat din Tiraspol

Vezi mai mult
image

partener

Universitatea Pedagogică de Stat "I. Creangă" din Chişinău

Vezi mai mult
image

partener

Universitatea de Stat "B.P. Hasdeu" din Cahul

Vezi mai mult
image

partener

Universitatea de Stat "Gr. Țamblac" din Taraclia

Vezi mai mult

Contacte

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

www.prodidactica.md
str. Armenească, nr. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
prodidactica@prodidactica.md
(+373 22) 54 25 56
(+373 22) 54 19 94