logo

Noi realități și provocări ale educației interculturale în universități. Studiu de analiză a necesităților pe marginea documentelor de planificare strategică

Publicații

Studiul prezintă rezultatele unei cercetări calitative pe marginea promovării educației interculturale (EIC) în 7 universități cu profil pedagogic din Republica Moldova. Cercetarea s-a realizat în baza documentelor de dezvoltare strategică. Situația actuală a relevat că educația interculturală este reflectată parțial și sporadic, afectându-se, astfel, calitatea formării inițiale a viitoarelor cadre didactice, dar și competența lor interculturală, inerentă dezvoltării personale și profesionale în mediile sociale multiculturale. De asemenea, se propun recomandări pentru optimizarea promovării EIC prin intermediul actelor de proiectare strategică și operațională, în contextul învățământului superior, confruntat cu multiple provocări.

  • 2023
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018