logo

Educație Interculturală. Referințe

Educația interculturală propune procese pentru a permite descoperirea relațiilor mutual și surmontarea barierelor. Are legături strânse cu alte filosofii educaționale, ca educația pentru drepturile omului, educația antirasistă, educația împotriva prejudecăților, educația pentru o cetățenie democratică etc.  Educația interculturală înseamnă:  interacțiune, schimb, comunicare, cooperare, penetrarea bariarelor cultural, solidaritate, încredere, respect reciproc.

Lucian Ciolan

Educatorul care practică o pedagogie interculturală va profita efectiv de prezența elevilor de origini diferite pentru a (re)valoriza cultural lor de origine și a-i sensibiliza, în același timp, pe ceilalți la diversitatea culturală, dar va evita să impună o oarecare identificare, va evita stereotipurile, prezentarea culturilor în mod static.

Pierre Dasen

Fiecare cultură transferă membrilor săi sistemul valoric de bază. Copiii învață cum să înțeleagă și să utilizeze semnele și simbolurile ale căror înțelesuri se pot schimba arbitrar de la o cultură la alta. Fără de acest proces, copilul nu va fi capabil să existe într-o cultură dată. Pentru a da un exemplu banal, imaginează-ți ce s-ar întâmpla dacă copiii nu ar înțelege rolul luminii roșii a semaforului…

Lucian Ciolan

Un copil născut astăzi va da piept ca adult, aproape zilnic, cu probleme ale unei naturi și societăți globale, interdependente, fie că e vorba de pace, hrană, calitatea vieții, inflație sau sărăcia resurselor. El va fi, în același timp, un actor și un beneficiar sau o victimă și poate întreba, cu toată îndreptățirea: “De ce nu am fost prevenit? De ce nu am fost mai bine educat? De ce nu mi-au spus profesorii mei despre aceste probleme și de ce nu mi-au spus ce comportamente trebuie să am ca membru al unei rase umane interdependente? Este, de aceea, datoria tuturor profesorilor și a tuturor guvernelor să-și educe în mod adecvat copiii în legătură cu tipul de lume în care urmează să trăiască. 

Robert Muller

E timpul ca părinţii să-şi înveţe copiii că în diversitate există frumuseţe şi putere.

Maya Angelou
  • 2021
  • 2020
  • 2019