logo

Educație Interculturală. Referințe

Multiculturalitatea face trimitere la un nivel larg, social, în care diferite grupuri socio-culturale trăiesc într-un spațiu fizic comun fără să-și propună însă în mod explicit să comunice și să coopereze, fără să stabilească în mod intenționat și planificat relații strânse de schimb și cunoaștere reciprocă. Societățile multiculturale sunt mai degrabă realități date în care oamenii care aparțin diferitor grupuri intră în contact doar întâmplător sau atunci când situațiile concrete de viață o impun. Toleranța grupurilor unul față de celălalt este una de tip pasiv; fiecare este centrat mai degrabă pe sine, ceilalți fiind considerați o posibilă amenințare pentru identitatea grupului.  În acest caz, mai multe culturi există în același mediu, fără a avea conflicte, dar și fără a derula relații permanente și consistente de schimb și cooperare.

Comunitățile interculturale sunt grupuri culturale, etnice, religioase etc. Care trăiesc în același spațiu, întrețin relații deschise de interacțiune, schimb și recunoaștere mutuală, respectând valorile, tradițiile și modurile de viață ale fiecăruia.

Interculturalitatea face trimitere la nivelul concret al individului, la experiența diversității culturale pe care acesta o trăiește în modul cel mai firesc. Contactele și schimburile între culturi nu se realizează programatic, la nivel social, ci , în primul rând, prin interacțiunile indivizilor și prin împrumuturile realizate mai întâi la nivel micro- și asimilate, acceptate mai apoi la nivelul unui grup mai larg.

Lucian Ciolan

Educația interculturală propune procese pentru a permite descoperirea relațiilor mutual și surmontarea barierelor. Are legături strânse cu alte filosofii educaționale, ca educația pentru drepturile omului, educația antirasistă, educația împotriva prejudecăților, educația pentru o cetățenie democratică etc.  Educația interculturală înseamnă:  interacțiune, schimb, comunicare, cooperare, penetrarea bariarelor cultural, solidaritate, încredere, respect reciproc.

Lucian Ciolan

Educatorul care practică o pedagogie interculturală va profita efectiv de prezența elevilor de origini diferite pentru a (re)valoriza cultural lor de origine și a-i sensibiliza, în același timp, pe ceilalți la diversitatea culturală, dar va evita să impună o oarecare identificare, va evita stereotipurile, prezentarea culturilor în mod static.

Pierre Dasen

Fiecare cultură transferă membrilor săi sistemul valoric de bază. Copiii învață cum să înțeleagă și să utilizeze semnele și simbolurile ale căror înțelesuri se pot schimba arbitrar de la o cultură la alta. Fără de acest proces, copilul nu va fi capabil să existe într-o cultură dată. Pentru a da un exemplu banal, imaginează-ți ce s-ar întâmpla dacă copiii nu ar înțelege rolul luminii roșii a semaforului…

Lucian Ciolan

Un copil născut astăzi va da piept ca adult, aproape zilnic, cu probleme ale unei naturi și societăți globale, interdependente, fie că e vorba de pace, hrană, calitatea vieții, inflație sau sărăcia resurselor. El va fi, în același timp, un actor și un beneficiar sau o victimă și poate întreba, cu toată îndreptățirea: “De ce nu am fost prevenit? De ce nu am fost mai bine educat? De ce nu mi-au spus profesorii mei despre aceste probleme și de ce nu mi-au spus ce comportamente trebuie să am ca membru al unei rase umane interdependente? Este, de aceea, datoria tuturor profesorilor și a tuturor guvernelor să-și educe în mod adecvat copiii în legătură cu tipul de lume în care urmează să trăiască. 

Robert Muller
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019