logo

Multiculturalism through the lenses and discourse

Publicații

Valorizarea identităţilor pluriculturale, utilizarea limbei materne și a altor limbi străine deja cunoscute în cadrul sistemului educativ,  formarea profesorilor în spiritul interculturalității etc. sunt reflectate în lucrarea dnei Oxana Chira, publicată în urma participării la Conferința științifică internațională „Literature, Discourse and multicultural dialogue”, ediția a 7-a, Târgu Mureș, 7-8 decembrie 2019. Organizatori: Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tg.Mureș, Institutul de Studii Multiculturale Alpha. 

  • 2023
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018