logo

Valentina Chicu

Educație Interculturală. Referințe

Este greu de găsit reţeta pentru soluţionarea conflictelor interetnice care au rădăcini vechi şi puternice. Procesul globalizării care îşi supune noi spaţii geografice poate duce la dezvoltarea fiecărei etnii în parte, dar poate provoca şi noi conflicte interetnice. Unul dintre fundamentaliştii teoriei  conflictului – R. Darendorf – consideră că chiar şi concepţia societăţii deschise şi democratice nu va pune capăt conflictelor interetnice, deoarece ea nu poate soluţiona toate problemele controversate ale dezvoltării. Cu toate acestea, poate fi elaborată o strategie de evitare a apariţiei conflictelor noi. Conferinţa Internaţională organizată de UNESCO în septembrie 2001 la Geneva a elaborat conceptul  de “a învăţa să trăim împreună”. Implementarea în practica educaţională a respectivului concept ar duce la evitarea apariţiei conflictelor interetnice şi la însănătoşirea societăţii. În cheia acestui concept, educaţia secolului XXI trebuie să se axeze pe 4 trepte:

  • a învăţa să înveţi – înseamnă, în linii mari, să ştii să acumulezi pe parcursul întregii vieţi cunoştinţele, informaţiile necesare;
  • a învăţa să faci – înseamnă nu doar obţinerea unor abilităţi profesionale, ci şi competenţele necesare pentru a te adapta la condiţiile în continuă schimbare ale lumii contemporane;
  • a învăţa să fii – este capacitatea de autoedificare a personalităţii în baza valorilor morale şi sociale, capacitatea de a evalua propriile acţiuni şi de a fi responsabil;
  • a învăţa să trăieşti împreună cu alţii – înseamnă să-i înţelegi pe cei din jur în spiritul toleranţei, pluralismului şi al respectului.

Considerăm că educaţia ca proces şi ca sistem are încă multe domenii neexplorate şi nevalorificate. Educaţia ar putea fi soluţia plauzibilă a conflictelor interetnice în Republica Moldova.

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019