logo

Proiectul de educaţie interculturală a viitorilor profesori la finalul primei faze

Evenimente

La 22 decembrie curent, echipa de proiect a C.E. PRO DIDACTICA a organizat Conferința de bilanț a proiectului ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale (EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice”, cu genericul ”Rezultate și impact la finalul primei faze: educația interculturală a viitorilor pedagogi în Republica Moldova”, la care s-au prezentat de manieră analitică bilanțurile și perspectivele proiectului.

Evenimentul online a fost facilitat de experții în domeniu – Viorica GORAȘ-POSTICĂ și Liliana POSȚAN, care au integrat în demersul didactic cei peste 30 de participanți, comentând și subliniind importanța și relevanța inițiativei sprijinite de Fundația Pestalozzi din Elveția, pe parcursul anilor 2018-2020. Cu un cuvânt de salut, însoțit de gratitudini, au deschis conferința dna Rima BEZEDE, Președinte A.O. C.E. PRO DIDACTICA; dna Natalia BALTĂ, coordonator național al Reprezentanței ”Pestalozzi” în Moldova și dna Cristina BUJAC, coordonator de proiect. Ulterior, au fost parcurse rezultatele calitative și cantitative ale proiectului la facultățile umanistice, cu profil pedagogic din cele 3 universități partenere ale proiectului: Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea de Stat din Comrat.

Bilanțurile proiectului la nivel instituțional au fost trecute în revistă de către coordonatorii locali: Tatiana ȘOVA (USARB), Maia ȘEVCIUC (USM) și Maria IANIOGLO (USC), evidențiindu-se impactul deja sesizat asupra celor peste o mie de studenți și peste 20 de profesori de documente de Curricula de Educație Interculturală, elaborate și pilotate în această perioadă, de Centrele de resurse didactice pentru EIC, dotate și inaugurate în proiect, dar și de alte materiale curriculare, cu caracter de pionierat, în contextul învățământului superior din R. Moldova, de suportul oferit de proiect în optimizarea valorificării educației interculturale la stagiile de practica pedagogică prin Ghidurile metodologice și prin Îndrumarele virtuale pentru studenți. Toate acestea s-au încununat cu oficializarea statutului educației interculturale în universități prin Ordinul MECC nr.1198 din 02.11.2020., dar și prin agrearea cu ANACEC a includerii dimensiunii EIC în fișele de evaluare instituțională.

Perspectivele de continuare a proiectului cu faza a II-a au fost elucidate de către dna Olga MOROZAN, reprezentantul Fundației Pestalozzi în Moldova, dar și de coordonatorii desemnați în viitoarele universități-partenere: Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău), Universitatea de Stat ”B. P. Hașdeu” din Cahul și Universitatea de Stat ”Gr. Țamblac” din Taraclia. Mai mulți vorbitori de la Conferință au apreciat continuitatea asigurată de proiect prin implementarea la nivel strategic și curricular a EIC. Or, cele 3 universități din faza întâi vor continua activitatea în proiect pe filiera ciclului 2 Masterat, devenind și instituții-resursă pentru noile universități, care se vor concentra în anii următori 2012-2023 pe dezvoltarea EIC la ciclul de licență.

Încheiem cu un feedback oferit de un profesor-beneficiar al proiectului: ”A fost un proiect care m-a învățat că nu există limite pentru a învăța ceva nou, pentru a tinde spre ceva mai mult, pentru a investi în propria personalitate, pentru a te dezvolta multilateral, cu scopuri bine determinate și cu beneficii mari pentru instituția pe care o reprezint”.