logo

Profesorii universitari actualizează mecanismele de transfer a achizițiilor în domeniul EIC

Evenimente

Pe 6 octombrie curent, peste 30 de cadre didactice din cele 7 universități partenere din proiect au fost implicate într-un Atelier de planificare operațională a mecanismelor de transfer a achizițiilor în domeniul EIC la nivel universitar și comunitar, beneficiind de un valoros schimb de experiență. Demersul formativ, cu caracter interactiv, a fost ghidat de următoarele obiective specifice: actualizarea rigorilor de calitate și relevanță față de planificarea operațională; re-vizitarea Statutului Centrelor de Resurse Didactice în EIC din universități; planificarea participativă a activității Centrelor de EIC pentru transferul eficient de achiziții la nivel universitar și comunitar și responsabilizarea echipelor universitare pentru valorificarea resurselor acestor centre.  În calitate de facilitatori, au participat Viorica Goraș-Postică și Vitalie Scurtu, membri ai echipei de proiect. Mesaje încurajatoare de salut au venit din partea reprezentanților Fundației pentru Copii ”Pestalozzi” din Moldova, Natalia Baltă și Olga Morozan, dar și a coordonatorului de proiect – Cristina Bujac.

La prima sesiune, coordonatorii din universitățile implicate în faza întâi a proiectului (Maria Ianioglo (Univer. de Stat din Comrat), Tatiana Șova (Univer. de Stat A.Russo din Bălți) și Ludmila Darii (Univer. de Stat din Moldova)) au prezentat, în mod orignal, Centrele de Resurse Didactice în Educația Interculturală și activitățile organizate în aceste spații, cu valorificarea extinsă a resurselor umane și materiale dezvoltate/donate în cadrul proiectului.  Ulterior, coordonatorii noi (Larisa Sadovei (Univer. Pedagogică de Stat I.Creangă), Valentina Mîslițchi (Univer. de Stat din Tiraspol), Snejana Cojocari-Luchian (Univer. de Stat B.P.Hasdeu din Cahul) și Nina Gorbaciova (Univer. de Stat Gr. Țamblac din Taraclia) au împărtășit primele experiențe la capitolul dat, ghidându-ne în scurte vizite virtuale prin corpurile universitare, unde se pregătesc spațiile pentru inaugurarea noilor centre.

Subiectele cu caracter informativ – Prezentarea Regulamentului Centrelor de Resurse Didactice în EIC și Planificarea operațională: rigori aici și acum au lansat idei pentru mobilizarea comunităților academice în vederea optimizării transferului de achiziții în domeniul EIC în noul an de studii. Secvența practică a Atelierului de planificare operațională a activității Centrelor pentru semestrul 1 al anului de studii 2021-2022 și-a propus să abordeze funcționalitatea diverselor acțiuni, precum: orele care se organizează la Centru, conform orarului universitar, activități extra-curs cu studenții de la facultățile implicate în proiect, dar și de la alte facultăți, ședințele lunare ale membrilor din echipele de proiect pentru schimb de experiență, activități de schimb intercultural cu invitarea coordonatorilor de la alte Centre universitare, întâlniri cu profesorii metodiști, cu mentorii de practică, cu elevii din școlile în care se desfășoară stagiile de pofesionalizare, evenimente de educație nonformală: cluburi, cenacluri, sărbători etc.

Proba de evaluare finală a activității (Mentimeter) a evidențiat că pentru 99 la sută dintre participanți activitatea a corespuns așteptărilor, fiind realizată calitativ, iar printre cuvintele-cheie care au caracterizat-o, în viziunea participanților, menționăm: competență, colaborare, cultură, deschidere spre interculturalitate, împărtășire de experiență, dialog intercultural, consolidarea echipei. creativitate, diversitate, viziune etc.

Viorica Goraș-Postică, expert proiect