logo

Perspectiva interculturală a demersului formativ versus dimensiunea timpului la români şi ruşi

Publicații

Cercetarea de faţă este circumscrisă activităţii de elaborare a unui set de materiale (curriculum, ghid, suport de curs) la unitatea de curs ”Comunicarea interculturală”, destinat studenţilor şi profesorilor de la Facultatea de Litere (specialităţile din domeniul Ştiinţe ale educaţiei şi Filologie). A devenit deja axiomatic faptul că nu doar competenţa lingvistică este esenţială în procesul de învăţare a unei limbi, ci şi cea comunicativă şi interculturală, întrucât limba e indispensabil legată de mentalul poporului, cultura, viziunea asupra lumii etc. Am dovedit aceasta, analizând una din dimensiunile culturale relevate de cercetătorul american Hoftede Geert – orientarea temporală, întrucât timpul e unul dintre principalele sisteme de organizare a vieţii.

  • 2023
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018