logo

Parteneriate eficiente în promovarea educației interculturale

Evenimente

La Universitatea de Stat din Moldova continuă activitățile de promovare a educației interculturale prin intensificarea cooperării cu instituțiile de învățământ preuniversitar. La 12 aprilie, în cadrul Centrului de Resurse Didactice pentru Educație Interculturală al Universității de Stat din Moldova, a fost organizat cursul de instruire „Metodologia educației interculturale” pentru cadrele didactice și manageriale din instituțiile educaționale în care își desfășoară stagiile de practică studenții de la Facultatea de Litere și de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie și Asistență Socială.

Sesiunile de formare, moderate de dr. Dorina ROTARI, s-au axat pe aspecte esențiale privind principiile și dinamica formării competenței interculturale, didactica interculturalului, evaluarea competenței interculturale etc., participanții având oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile interculturale și de a descopei noi practici educaționale pentru a se alinia la provocările școlii multiculturale.

Prin intermediul acestui training au fost diseminate experiențe avansate în domeniul educației interculturale, însușite în cadrul Proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”, faza 2, implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu 6 universtăți cu profil pedagogic din țară, cu sprijinul financiar al Fundației pentru Copii PESTALOZZI din Elveția.