logo

Noi oportunități pentru pregătirea cadrelor didactice la Universitățile din Cahul și Taraclia

Evenimente

În 20 aprilie curent, echipa proiectulului „Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice” (faza a II-a), de la CE PRO DIDACTICA, a efectuat primele vizite de monitorizare în două universități nou implicate în proiect – Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul și Universitatea de Stat ”Grigore Țamblac” din Taraclia. Obiectivele vizitei au constat în semnarea acordurilor de parteneriat pentru 3 ani de proiect și în identificarea sălilor pentru Centrele de resurse didactice în educație interculturală.

Astfel, rectorii dr. hab. conf. univ. Sergiu CORNEA și dr. conf. univ. Maria PASLARI au apreciat inițiativa dată, confirmând disponibilitatea echipelor de cadre didactice și manageriale de a participa în proiect, dar și necesitatea unor intervenții didactice și materiale pentru ameliorarea competenței interculturale la actorii educaționali, care provin și activează în medii multiculturale specifice.

Coordonatorii locali, dr. conf. univ. Snejana COJOCARI-LUCHIAN și dr. conf. univ. Nina GORBACIOVA, au început deja conlucrarea la capitolul dat, cercetând documentele universitare de dezvoltare strategică din perspectiva EIC, dar și familiarizând colegii de la departamentele instituționale de profil socioumanistic cu rigorile proiectului.

Pentru început, deschiderea și motivația sporită a colegilor de la instituțiile de învățământ superior din sudul țării au servit ca argumente în plus pentru intervențiile planificate, în pofida unor condiții critice de activitate, cauzate inclusiv de scăderea numărului de studenți ca beneficiari de bază ai activităților din proiectul sprijinit de Fundația pentru Copii „Pestalozzi” din Elveția.