logo

Mentorii practicii pedagogice instruiți în domeniul educației interculturale

Evenimente

În data de 13 decembrie 2022, în incinta Centrului de Resurse Didactice pentru Educație Interculturală al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, a fost organizat atelierul „Educația interculturală. Prezentarea și aplicarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale și a instrucțiunilor de utilizare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar”.

Evenimentul s-a realizat în cadrul proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice (faza a II-a)”, implementat de CE PRO DIDACTICA, în parteneriat cu 6 universități din Republica Moldova, cu sprijinul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” din Elveția.

Obiectivele propuse au vizat: determinarea instrumentelor de evaluare a nivelului competenței interculturale de către diverse categorii de beneficiari: copii de vârstă preșcolară și școlară mică, preadolescenți, adolescenți; formarea/consolidarea abilităților interculturale prin implementarea variilor metode și tehnici; învățarea de noi practici educaționale, preluarea bunelor experiențe privind dezvoltarea competenței interculturale pentru a răspunde provocărilor contemporane în mediile multiculturale.

Dintre unitățile de conținut parcurse menționăm: educația interculturală: note definitorii; dimensiunea aplicativă a interculturalității în activitatea educațională a cadrului didactic; valorificarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale de către cadrele didactice din învățământul general.

Cu mesaje de salut pentru participanții la activitate au venit dna Cristina Bujac, coordonator de proiect, dna Daniela Preașca, expert în monitorizare și evaluare și Vitalie Scurtu, asistent de proiect.

Dna Viorica Goraș-Postică, expert în proiect, a prezentat în mod detaliat obiectivele, activitățile și impactul proiectului privind integrarea și promovarea dimensiunii educației interculturale în documentele de politici strategice din Republica Moldova.

Cadrele didactice și manageriale de la 10 instituții educaționale preșcolare și școlare din municipiul Chișinău au identificat, cu interes sporit, perspectivele multiple de abordare a educației interculturale, prezentate de dna Valentina Mîslițchi, au manifestat implicare în elucidarea aspectelor aplicative ale interculturalității în activitatea educațională a cadrului didactic, precizate de coordonatorul local de proiect Larisa Sadovei, au analizat diverse instrumente relevante în evaluarea nivelului competenței interculturale și au exersat noi tehnici de monitorizare a progresului competenței interculturale la diverse categorii de beneficiari ai sistemului educațional.

Participanții la activitate au apreciat nivelul înalt al profesionalismului formatoarelor, Aliona Ohrimenco, Silvia Golubițchi, Alina Mardari, care au avut o prestație de excepție, demonstrând performanță în aplicarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale a copiilor din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal.