logo

Lucian Ciolan

Educație Interculturală. Referințe

Multiculturalitatea face trimitere la un nivel larg, social, în care diferite grupuri socio-culturale trăiesc într-un spațiu fizic comun fără să-și propună însă în mod explicit să comunice și să coopereze, fără să stabilească în mod intenționat și planificat relații strânse de schimb și cunoaștere reciprocă. Societățile multiculturale sunt mai degrabă realități date în care oamenii care aparțin diferitor grupuri intră în contact doar întâmplător sau atunci când situațiile concrete de viață o impun. Toleranța grupurilor unul față de celălalt este una de tip pasiv; fiecare este centrat mai degrabă pe sine, ceilalți fiind considerați o posibilă amenințare pentru identitatea grupului.  În acest caz, mai multe culturi există în același mediu, fără a avea conflicte, dar și fără a derula relații permanente și consistente de schimb și cooperare.

Comunitățile interculturale sunt grupuri culturale, etnice, religioase etc. Care trăiesc în același spațiu, întrețin relații deschise de interacțiune, schimb și recunoaștere mutuală, respectând valorile, tradițiile și modurile de viață ale fiecăruia.

Interculturalitatea face trimitere la nivelul concret al individului, la experiența diversității culturale pe care acesta o trăiește în modul cel mai firesc. Contactele și schimburile între culturi nu se realizează programatic, la nivel social, ci , în primul rând, prin interacțiunile indivizilor și prin împrumuturile realizate mai întâi la nivel micro- și asimilate, acceptate mai apoi la nivelul unui grup mai larg.

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019