logo

Lexicon pedagogic (Mircea Ştefan)

Educație Interculturală. Referințe

Totalitate a influenţelor pedagogice, care asigură recunoaşterea diversităţii culturilor umane şi deschide o fereastră spre lume, preconizând cunoaşterea reciprocă a membrilor diferitelor culturi, dialogul şi interacţiunea lor, cultivarea respectului fiecăruia faţă de tradiţiile şi valorile culturale ale altor comunităţi locale sau naţionale, stabilirea de relaţii prieteneşti cu semenii noştri, fără deosebire de diferenţele culturale care există. Toţi avem de câştigat din acest contact. Este utilă descoperirea convergenţelor care apropie diferitele culturi. Tot atât de utilă este tolerarea divergenţelor, a căror cunoaştere ne lărgeşte orizonturile. Faptul că o cultură este diferită de a noastră nu înseamnă că este opusă sau ostilă.

În comunităţile pluriculturale, în care se mai manifestă tensiuni interetnice şi tendinţe revanşarde în urma unor vechi conflicte, educaţia interculturală are rolul de a preveni şi a stinge conflictele, a combate xenofobia, rasismul sau şovinismul, a reinstaura relaţii de colaborare şi bună înţelegere.

Educaţia interculturală nu anulează, ci încurajează afirmarea liberă a fiecărei culturi naţionale şi dreptul fiecărei persoane la identitatea sa culturală.

Şcoala, prin toate disciplinele predate, poate juca un rol important în promovarea toleranţei, în cunoaşterea şi acceptarea reciprocă a diferenţelor culturale şi spirituale, în cultivarea solidarităţii umane. Un rol important pot avea, în această direcţie, educaţia informală şi cea nonformală.

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019