logo

Kişilerin etno-kültürel yöntemlerinin oluşturulmasinda geleneksel yöntemlerin etkisi

Publicații

Her devlet, araç ve genç nesil teknolojini kurup, bütün tarihsel gelişim boyunca eğitime, farklı kültürler, milliyetler, etnik gruplar ve dinler temsilcileri toplumun üyeleri, kültürel kimliğini yansıtan eşsiz bir değer odaklı bir yapı, kurdu. Son on yıldır, etnik değerlere, etnik kültüre, geleneklere olan ilginin yeniden canlanmasıyla, toplum ulusal öz bilinç, ulusal “kökler” arayışına girmiştir.

  • 2023
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018