logo

Întruniri cu echipele de proiect de la universitățile din Comrat și Taraclia

Evenimente

Pe 17 noiembrie, echipa de proiect de la CE PRO DIDACTICA s-a deplasat la sudul republicii, unde a beneficiat de întâlniri extinse cu profesorii universitari, implicați în proiectul sprijinit de Fundația pentru Copii Pestalozzi din Elveția ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale (EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice (faza 2)”. Pe agenda vizitelor de monitorizare, au figurat mai multe probleme ce țin de implementarea activităților în anul curent de studii, inclusiv: elaborarea curriculumului și a materialelor didactice suport în domeniul EIC (pentru programele de licență și master), dotarea și activitatea Centrelor de Resurse Didactice în Educația Interculturală, promovarea EIC în documentele de politici strategice ale instituției, dar și Politica de Protecție a Copilului, concepută și promovată de Fundația elvețiană.

În contextul dat, în baza indicatorilor de monitorizare, apreciem ca foarte bun procesul de lucru și rezultatele activității echipei de la Universitatea de Stat din Comrat, condusă în mod exemplar și profesionist de dna dr. conf. univ. Maria IANIOGLO. Astfel, am constatat că materialele didactice din Centrul de Resurse în domeniul educației interculturale de la această universitate sunt valorificate la diferite discipline academice, ajutând viitorii educatori, învățători și profesori să devină performanți în procesul de predare-învățare-evaluare. La Universitatea de Stat din Taraclia este implicată în echipa de proiect însăși dna rector, dr., conf. univ. Maria PASLARI și sperăm să reușească și dumneaei, cooperând eficient cu colegii, alături de coordonatorul instituțional Nina GORBACIOVA, să obțină succese în dezvoltarea curriculară, în perfecționarea cadrelor didactice, dar și la orele de educație interculturală din universitate și din instituțiile de practică pedagogică.