logo

Întrunirea echipei de proiect de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Evenimente

Pe 11 noiembrie curent, echipa de proiect „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice (faza a II-a)”a efectuat o vizită de monitorizare la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Obiectivele vizitei au constat în documentarea directă a situației din instituție cu privire la implementarea activităților preconizate pentru semestrul întâi al anului de studii 2021-2022. Astfel, coordonatorul locul, dna dr. conf. univ. Tatiana Șova ne-a informat în detalii despre activitățile realizate, inclusiv subliniind succesele, dar și unele probleme inerente cauzate de criza pandemică.În cadrul discuției cu cei 7 colegi implicați în proiect am reușit să elaborăm conceptul viitoarelor materiale curriculare pentru programele de master ce urmează a fi elaborate până la finele anului de studii. Din cuprinsul acestora enunțăm:

📌 Managementul educației interculturale (disciplină);

📌 Management educațional (modul);

📌 Strategii de stimulare a comunicării la vârsta timpurie (teme);

📌 Managementul resurselor umane (teme);

📌 Managementul strategic (teme);

📌 Managementul debutului profesional (teme);

📌 Managementul comunicării (modul);

📌 Teorii lingvistice moderne (temă);

📌 Aspecte de lexicografie și fonetică (teme);

📌 Textul nonliterar (teme);

📌 Metodologia cercetării științifice (teme);

📌 Limba germană C1 + C2 (teme);

📌 Pragmatica lingvistică (teme);

📌 Practică Managementul educațional;

📌 Practica pedagogică.

Abordarea disciplinară, modulară și tematică din perspectiva EIC și a educației de gen va fi realizată atât de autori singulari, cât și de echipe care colaborează în procesul de predare-învățare-evaluare.De asemenea, colegii din proiect au fost informați despre scenariile alternative de desfășurare a activităților din proiect, dar și despre Politica de Protecție a Copilului promovată de Fundația pentru Copii „Pestalozzi” din Elveția.Alte activități raportate de membrii echipei au ținut de elaborarea documentelor strategice și promovarea educației interculturale prin intermediul acestora și de Planul operațional de activitate al Centrului de Resurse Didactice în Educația Interculturală.