logo

Eveniment online de lansare a proiectului „Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice”, faza a II-a

Evenimente

Astăzi, 31 martie, între orele 15.00 şi 17.00,echipa de proiect a CE PRO DIDACTICA, alături de universităţile partenere şi de reprezentanţii Fundaţiei pentru copii Pestalozzi” din Elveţia în Moldova, vor participa la o reuniune de lansare a fazei a II-a a proiectului Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice. Iniţiativa se va implementa pe parcursul a 3 ani, până la finele lui 2023 şi va aborda problemele cu care se confruntă studenţii, viitori profesori, din 4 universităţi (licenţă) şi 3 universităţi (masterat) – de management al claselor multiculturale, cu elevi, care provin din diferite regiuni culturale, geografice şi lingvistice, dar şi de didactică particulară a subiectelor cu tematică multi- şi interculturală.

Astfel, scopul proiectului constă în îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale de EIC ale viitoarelor cadre didactice, în vederea dezvoltării competenţei interculturale la copii şi tineri. Obiectivele specifice vor cuprinde: integrarea şi promovarea dimensiunii EIC în documentele de politici strategice, dar şi în cele de curriculum ale 7 universităţi cu profil pedagogic de pe întreg teritoriul R. Moldova – Chişinău, Bălţi, Comrat, Taraclia şi Cahul; cooperarea dintre universităţi şi instituţiile de învăţământ preuniversitar pentru dezvoltarea competenţei interculturale la copii şi tineri.

Impactul aşteptat va viza contribuţia la dezvoltarea durabilă şi la asigurarea unei vieţi paşnice, prin valorificarea competenţei interculturale în curriculumul pedagogic universitar şi, în perspectivă, pe termen lung, la creşterea nivelului de toleranţă şi non-discriminare în rândul copiilor şi tinerilor, care reprezintă diferite grupuri etnice, religioase, lingvistice.

Link-ul de acces la conferinţă:

https://zoom.us/j/96972196675?pwd=TEZiczZWZ3Bsb2VZOWJselBCNlVmZz09

Expert proiect: Viorica Goraş-Postică Tel. 069366848