logo

Eufemismele în limbajul actual: particularităţi structurale, semantice şi funcţionale

Publicații

Actualitatea lucrării este determinată de faptul că fenomenul eufemiei nu s-a bucurat de o cercetare multilaterală în lingvistica românească. Aceasta, pe de o parte, iar, pe de altă parte, trebuie să menţionăm că necesitatea examinării eufemismelor este dictată nu doar de esenţa fenomenului ca atare, dar şi de rolul lor deosebit în procesul de comunicare. În plus, trebuie de avut în vedere şi interesul sporit al societăţii pentru modalităţile de influenţă asupra conştiinţei sociale, mai ales, în ultimele decenii. Cu alte cuvinte, actualitatea problematicii abordate derivă nu numai din aspectele pur lingvistice ale fenomenului în discuţie, dar şi din cele psihologice, politologice, sociologice, filozofice ş.a.

  • 2023
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018