logo

Elena Constantinovici

Educație Interculturală. Referințe

Nu e nevoie să punem sub semn de întrebare faptul dacă este sau nu limba română mijloc de integrare socială. Afirmăm sus şi tare că limba majorităţii populaţiei nu poate să nu fie un instrument eficient pentru înlăturarea barierelor lingvistice. De aceea studierea limbii române este un imperativ pentru republica noastră. Însuşirea limbii oficiale a oricărui stat şi integrarea socială sunt noţiuni care se condiţionează reciproc. Statul şi întreaga societate au obligaţia să creeze condiţii optime pentru protejarea şi promovarea limbii oficiale. Trebuie să fie stimulată studierea ei de către reprezentanţii tuturor grupurilor etnice conlocuitoare. Însă faptul necesită să fie înţeles corect. Nimeni nu pretinde ca pe teritoriul Republicii Moldova să se vorbească o singură limbă. În viaţa privată fiecare poate vorbi în limba sa maternă. Toate limbile etniilor minoritare s-ar cuveni să aibă condiţii prielnice pentru dezvoltare şi funcţionarea lor. Una totuşi este integratoare – limba oficială, limba majorităţii populaţiei. Coeziunea societăţii se poate realiza prin promovarea limbii oficiale. Doar aşa se va putea diminua separarea pe baze lingvistice şi se va asigura tuturor cetăţenilor dreptul de a participa în mod egal la făurirea unui stat democratic şi prosper.

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019