logo

Educație interculturală: experiențe profesionale internaționale

Evenimente

În data de 25 aprilie 2020, Oxana Chira, dr., lect. univ. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, universitate-partener în cadrul proiectului Promovarea şi dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice, implementat de C.E. PRO DIDACTICA, cu sprijinul Fundației Pestalozzi din Elveția, a desfășurat un seminar de dezvoltare profesională a masteranzilor în cadrul cursului „Lebensweltliche Mehrsprachigkeit und pädagogische Professionalität in der Migrationsgesellschaft” (Multilingvism în viața cotidiană și profesionalism educațional în societatea migrației), la Universitatea din Wuppertal Germania.

Beneficiile aduse de proiectul internațional au motivat-o pe dna Chira să câștige o bursă de cercetare KAAD și să implementeze cunoștințele acumulate la training-urile de la C.E. PRO DIDACTICA. Pe parcursul formării pedagogice și interculturale în Germania, dna Chira a avut ocazia de a preda mai multe seminare pentru ciclul Licență și Masterat.

Seminarul din data de 25 aprilie 2020 s-a axat pe abordări și practici de succes în clasele multilingve, incluzând dezvoltarea competenței interculturale, inițierea dialogului antidiscriminatoriu în baza limbii vorbite, dezvoltarea competențelor de comunicare cu scopul de a depăși barierele apărute în interacțiunea dintre profesori și elevii multilingvi. Studenții masteranzi au avut șansa de a-și exprima propriile experiențe, a veni cu un schimb de bune practici, de a exersa noi tehnici web în clasele multilingve, de a aplica cunoștințele teoretice în practică. În perioada carantinei, procesul de studii se desfășoară sincron on-line pe platforma universității. Studenții au valorificat multilingvismul și au dialogat în limbile europene în cadrul seminarului. Dna profesoară a reușit să provoace pe cei 30 de studenți germani prin lecții interactive, să reflecteze în mod analitic și conștient asupra competenței interculturale, competență care trebuie promovată la toate nivelele de comunicare.

Totodată, Oxana Chira coordonează patru teze de licență la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi cu tematica proiectului sus numit, inclusiv din perspectiva comunicării interculturale: Anglicismele în limba germană actuală: strategii de predare; Rolul stereotipurilor culturale la ora de limbă străină (limba germană); Dezvoltarea competenței de comunicare prin joc în predarea limbii germane; Multilingvismul: perspective de predare a limbii germane. Interesul sporit de cercetare al studentelor se observă pe platforma Classroom (classroom.google.com) și la consultațiile săptămânale prin aplicația ZOOM. Studentele licențiate au participat anterior și la Masă rotundă „Prezentarea curriculumului și a ghidului metodologic de educație interculturală și diseminarea rezultatelor pilotării” la C.E. PRO DIDACTICA. Motivația sporită pentru aprofundarea practicării competenței interculturale a fost evidențiată și în procesul practicii pedagogice la studentele de la Facultatea de Litere, specialitatea Limbă germană şi limbă engleză, USARB.