logo

Educaţia interculturală şi rigorile curriculumului

Publicații

Articolul rezumă experienţa moderatorului în ghidarea unui grup de profesori universitari care urmează să elaboreze curricula pentru disciplina sau modulul Educaţia interculturală. Obiectivele unei asemenea formări au vizat atât activităţi realizate nemijlocit în sala de curs a Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, cât şi sarcini realizate de cursanţi individual sau în grupurile de lucru din cadrul universităţilor în care activează. Profesorii implicaţi au avut foarte multă libertate în alegerea modelelor pe care le vor urma sau în elaborarea unor concepţii inovative, precum şi în formularea subiectelor ce urmează a fi studiate. Printre cele mai preţioase achiziţii ale acestor ateliere de formare se situează constituirea şi consolidarea unor comunităţi de profesori care vor colabora
la conceptualizarea şi implementarea produselor curriculare. Potenţialii autori de acte normative şi, ulterior, de suporturi de curs au examinat mai multe variante de taxonomii ale competenţelor, rămânând să opteze pentru cea mai adecvată în uzanţa universităţii în care activează. Pedagogia constructivistă şi strategia „Lectură şi Scriere pentru Dezvoltarea Gândirii Critice” au constituit cadrul metodologic al formării.

  • 2023
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018