logo

Dicţionar român-german de frazeologisme somatice

Publicații

Dicţionarul român-german de frazeologisme somatice se adresează vorbitorilor care au însuşit structurile fundamentale ale limbii române şi germane într-un mod organizat: anul pregătitor pentru învăţarea limbilor română şi germană, cursuri de limbă şi civilizaţie românească şi germană, învăţământ universitar, sau printr-un efort propriu îşi doresc aprofundarea cunoaşterii acestor limbi pentru a ajunge la noi performanţe în înţelegerea, vorbirea şi scrierea ei. În condiţiile actuale, când contactele dintre popoare sunt mult mai intense, se simte nevoia stringentă a unor lucrări care să faciliteze însuşirea corectă şi rapidă a limbilor străine. Dicţionarul este conceput ca o lucrare practică şi utilă, fiind constituită din 71 cuvinte-cheie şi peste 3000 de expresii şi locuţiuni.

  • 2023
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018