logo

Dezvoltarea competenței interculturale. Program de formare pentru profesorii universitari

Evenimente

În 26-28 noiembrie curent, peste 20 de profesori din universitățile partenere – Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat ‘’Alecu Russo’’ din Bălţi și Universitatea de Stat din Comrat – au fost implicați într-un program consistent de dezvoltare a competenței interculturale.

În prima zi, psihologul Tatiana TURCHINĂ, șef Departament Formare Continuă de la USM, a propus un  training psihologic în tematica percepției situațiilor cotidiene în mediile multiculturale, reflectate la nivel de filtre fiziologice, experiențiale și socioculturale. În aceeași cheie au fost abordate percepția spațiului și a timpului din perspectiva mai multor culturi; comunicarea și soluționarea conflictelor în societățile multiculturale și consilierea copiilor din medii culturale diferite.

Profesorul școlar Angela GRAMA-TOMIȚĂ, grad didactic superior, a dezbătut din perspectivă practică sistemul de valori culturale și tehnicile interactive de promovare a acestora, unele aspecte specifice de educație interculturală prin literatură, elaborând și debrifând la final etapele de lucru asupra proiectului de grup ca metodă complexă și antrenantă de dezvoltare și evaluare a competenţei interculturale.

Formatorul în domeniul educației nonformale, Victor KOROLI, a construit demersul formativ în mod exclusiv interactiv și ludic, pe următorii piloni tematici: cultură și identitate; stereotipuri, prejudecăți și discriminări; comunicare și interacțiune interculturală.

Interesul și motivația pentru aprofundarea practicării competenței interculturale, de manieră actualizată și contextualizată, au fost evidente. Programul a avut impact pozitiv sensibil asupra profesorilor, care și-au exprimat în mod repetat sentimente de recunoștință și de împlinire profesională în și prin demersul psihopedagogic dat, cu intenții explicite de aplicare a achizițiilor în cauză, de interes sporit pentru noile generații de studenți.

Viorica Goraş-Postică, expert în proiect