logo

Dezvoltarea competenței interculturale la studenții viitori pedagogi de la universitatea de stat din comrat

Evenimente

În primele decade ale lunii aprilie curent, profesorii de la Universitatea din Comrat, implicați în proiectul ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a studenților viitori pedagogi”, implementat de C.E. PRO DIDACTICA, cu sprijinul Fundației „Pestalozzi” din Elveția, promovează educația interculturală prin instruirea la distanță, pe platformele Moodle și Zoom.

Astfel, profesorii Dmitri UZUN și Galina MUTAF, de la Facultatea de Cultură Națională, au încadrat componenta EIC la disciplina Limba și cultura găgăuză, facilitând instruirea la diverse specialități umaniste, cu un număr de circa 50 de studenți de la anul 1. Activitatea individuală s-a realizat conform curriculumului aprobat, incluzând sarcini didactice de tipul: a culege de la oameni de vârstă înaintată informații, istorioare despre diverse sărbători ale reprezentanților diferitor etnii, culturi din localitate de baștină (sat/oraș) a studentului; a scrie eseu cu tematica (la alegere): Cea mai semnificativă sărbătoare populară/ Obiceiul preferat în familia mea/ Descrierea celei mai vechi fotografii familiale.

Temele, conținutul și sarcinile de învățare au trezit un interes deosebit la studenți, ei povestind cu entuziasm despre desfășurarea diverselor sărbători etnice care se petrec în localitățile lor de baștină, demonstrând înțelegere, cunoștințe, capacități și atitudini adecvate educației interculturale.

Problemele apărute au ținut de barierele lingvistice și de dificultățile instruirii la distanță (online), de lucrul la server, dar și de existența unor informații limitate în limba găgăuză.

Profesoara Olga TERZI, de la aceeași facultate, a dezvoltat competența interculturală la disciplina Muzica, inclusiv la tema Educație interculturală prin intermediul repertoriului muzical, exemple de interpretare a studenților pot fi ascultate AICI.

În final, apreciem impactul acțiunilor din proiect în contextul multicultural al autonomiei găgăuze și sperăm ca elevii și profesorii din instituțiile educaționale, în care activează și vor activa studenții, să beneficieze de acesta și să-l extindă pe termen îndelungat.

Consemnează: expertul proiectului Viorica GORAȘ-POSTICĂ și coordonatorul local Maria IANIOGLO