logo

Concurs de selectare a unei companii responsabile de elaborarea unui subsite web informaţional în cadrul proiectului „Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice”

Anunțuri

Finanţator: Fundaţia pentru copii Pestalozzi, Elveţia

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Perioada pentru realizarea sarcinii: februarie-martie, 2019

Companie care va elabora conceptul, structura şi designul unui subsite web încorporat pe platforma www.prodidactica.md în cadrul proiectului „Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice” (http://prodidactica.md/portfolio/promovarea-si-dezvoltarea-educatiei-interculturale-in-formarea-initiala-a-cadrelor-didactice/), similar subsite-ului www.red.prodidactica.md de pe aceeaşi platformă sus-menţionată. În responsabilitatea companiei va intra de asemenea realizarea tehnică, postarea pe Internet a subsite-ului şi instruirea persoanelor responsabile din cadrul proiectului pentru administrarea acestuia.

Context: Proiectul „Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice” abordează problemele cu care se confruntă studenții, viitori profesori, din 3 universități  –  de management al claselor multiculturale, cu elevi, care provin din diferite regiuni culturale, geografice și lingvistice, dar și de didactică particulară a subiectelor cu tematică multi-, interculturală.

Scopul: Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale de EIC a viitoarelor cadre didactice, în vederea sprijinirii dezvoltării competențelor interculturale la copii și tineri.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Elaborarea curriculumului şi a materialelor didactice privind educaţia interculturală în formarea iniţială a cadrelor didactice;
 • Dezvoltarea competenţelor profesionale de educaţie interculturală a cadrelor didactice universitare.

Destinaţia şi scopul subsite-ului:

 • Subsite-ul, încorporat pe platforma prodidactica.md, va prezenta într-o manieră interactivă informaţii: despre proiectul „Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice” (descrie proiect, ştiri/noutăţi/anunţuri, contacte), activităţile realizate, resursele elaborate (doc., pdf., jpeg, video etc.), rezultatele şi impactul acestuia;
 • Subsite-ul va fi un instrument util şi practic pentru beneficiari, manageri, cadre didactice universitare, viitori profesori interesaţi de promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în mediul universitar şi preuniversitar.

 Caracteristicile subsite-ului:

 • Un subsite user-friendly, în limbile română, engleză, uşor de întreţinut şi actualizat;
 • Un subsite elaborat în platforme actuale, interactive educaţional, care ar asigura necesităţile proiectului, cu perspective de dezvoltare (de exemplu, WordPress);
 • Panou administrativ comod pentru redactarea textului (meniuri, adăugare ştiri/noutăţi/anunţuri, adăugare de resurse);
 • Un subsite de tip responsive, care îşi modifică designul în funcţie de dispozitivul de pe care este accesat.

 Sarcina companiei:

 • Elaborarea designului structurii subsite-ului, luând în considerare destinaţia şi scopul acestuia, caracteristicile listate în TERMENII DE REFERINŢĂ;
 • Elaborarea unui subsite atractiv, uşor de utilizat, actualizat şi întreţinut; cu funcţie de navigare uşoară şi căutare flexibilă;
 • Instruirea persoanelor responsabile din cadrul proiectului de administrarea subsite-ului.
 • Asigurarea serviciilor de mentenanţă subsite-ului pe o perioadă de 1 an.

 Structura estimativă a subsite-ului:

 1. Subsite accesibil şi interactiv în limbile română şi engleză;
 2. Pagina de start (slider de fotografii, meniu cu elemente: despre proiect (descriere (scop, obiective, beneficiari, activităţi şi rezultate), parteneri), ştiri/noutăţi/anunţuri, educaţie interculturală, resurse, contacte, căutare);
 3. Până la 10 pagini cu design unic (descriere proiect, parteneri, ştiri/noutăţi/anunţuri, educaţie interculturală în R. Moldova şi în lume, resurse, contacte etc.);
 4. Pagini statice cu informaţii despre proiect, parteneri, contacte;
 5. Funcţii de căutare pe site şi de distribuire pe reţelele de socializare (Facebook).

 Dosarele vor include:

 • Ofertă tehnică care va descrie viziunea candidatului despre site;
 • Oferta financiară în MDL (inclusiv TVA);
 • Descrierea experienţei în domeniu;
 • Listarea clienţilor anteriori şi a produselor realizate sau a persoanelor de referinţă.

 Modalitatea de aplicare pentru poziția solicitată

Companiile interesate sunt invitate să expedieze dosarele la adresele de email: prodidactica@prodidactica.md, Cc: cbujac@prodidactica.md cu menţiunea ”Pagină web pentru proiectul EIC”. Pentru detalii, ne puteţi contacta la tel.: 069233782, 069103926.

Data limită pentru depunerea dosarelor –  14 februarie 2019, ora 18:00.

 • 2023
 • 2022
 • 2019
 • 2018