logo

Certificarea conceptorilor de curriculum universitar în domeniul educaţiei interculturale

Evenimente

În perioada 4-5 aprilie curent, s-a desfăşurat cel de-al treilea atelier pentru profesorii universitari de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat şi Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi, potenţiali autori ai curricula de educaţie interculturală, cu genericul ”Strategii de formare-dezvoltare-evaluare a competenţei interculturale”, formatoare dr. Tatiana CARTALEANU. Atelierul se înscrie în şirul activităţilor proiectului Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice, implementat de CE PRO DIDACTICA, susţinut financiar de Fundaţia pentru copii Pestalozzi din Elveţia. S-a lucrat şi la această etapă în cheie constructivistă, accentul principal fiind pus pe strategia ”Lectură şi Scriere pentru Dezvoltarea Gândirii Critice”, dar aceasta nu a fost singura, cu obiectivul principal de lărgire a arsenalului de strategii, metode şi tehnici funcţionale, aplicabile în cadrul viitorului curs sau modul. Didactica universitară, cu specificul ei de dublu impact în cazul formării profesionale a viitorilor pedagogi, a constituit obiectul interesului expres al formabililor. La această secvenţă a programului de dezvoltare profesională, cursanţii au fost deosebit de activi, iar pentru că subiectul a fost atât de viu – au dorit să-şi relateze experienţa şi, în mod evident, au făcut-o cu generozitate.

În chestionarele de evaluare finală, beneficiarii au concluzionat: atelierul a răspuns aşteptărilor în proporţie de sută la sută; metodele de lucru au fost adecvate, chiar fascinante; ”m-au impresionat tehnicile noi însuşite, dar şi cele actualizate, cărora le-am descoperit noi valenţe”; suporturile pedagogice propuse au fost utile. De asemenea, participanţii şi-au exprimat admiraţia pentru competenţele profesionale ale formatorului, pentru condiţiile create de a învăţa, inclusiv din experienţa colegilor, pentru atmosfera generală benefică, care a contribuit la succesul atelierului. În final, au fost înmânate certificatele participanţilor, fiind oferită şi tema de casă: elaborarea curricula de educaţie interculturală, conforme cu planurile de studii de la fiecare instituţie şi relevante contextului multicultural în care locuiesc şi învaţă studenţii, dar şi celui în care vor activa ca pedagogi de discipline socioumanistice.

Viorica GORAŞ-POSTICĂ,
Expert proiect