logo

Atelier formativ cu dezbateri asupra curriculumului universitar de educație interculturală

Evenimente

Joi, 31 octombrie 2019, la CE PRO DIDACTICA, în cadrul proiectului ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”, sprijinit de Fundația elvețiană pentru copii Pestalozzi, s-a desfășurat un atelier util de dezbateri educaționale pe baza documentelor – curriculum și ghid metodologic de educație interculturală –elaborate de echipele de profesori din cele 3 universități partenere: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat și Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți.  În calitate de moderatoare și formatoare, a fost implicată dna dr. conf. univ. Mariana MARIN, care a venit cu o expertiză de valoare dinspre învățământul preuniversitar, la nivel de politici și practici educaționale avansate din țară și de peste hotare, provocând participanții să re-gândească anumite abordări tradiționale.

Astfel, agenda a inclus prezentările fiecărui conceptor de curriculum, din perspectiva modificărilor operate după expertiza națională, ca urmare a procesului de pilotare în diverse grupe de studenți-beneficiari. Ulterior, s-au listat dificultățile și problemele ce urmează a fi soluționate prin dialog constructiv în cadrul echipelor locale, dar și prioritățile și recomandările de ultimă oră din sfera  dezvoltării curriculare de la diferite trepte de școlaritate.

Tematica secvențelor de formare a vizat inovațiile importante din curriculum-ul preuniversitar dezvoltat, ediția 2018-2019, inclusiv: profilul valoric al absolventului fiecărui ciclu, coordonat cu unitățile de competență; patru abordări specifice ale competențelor școlare; evaluarea pedagogică în clasele primare bazată pe descriptori de performanță; rigori metodologice privind activitățile transdisciplinare în clasele primare. Toate aceste aspecte de conținut au fost abordate mai ales prin prisma diversității și interculturalității, cu proiecții explicite spre sălile de clasă unde se află copiii, beneficiarii cei mai importanți ale materialelor didactice concepute în proiect și pilotate la etapa actuală.

 Participanții, certificați și în baza programului în cauză, au apreciat mult investiția intelectuală realizată prin evenimentul respectiv de instruire pentru dezvoltarea lor personală și profesională; contribuția lui sensibilă în edificarea competenței lor interculturale, dar și dialogul profesionist deschis, în baza experiențelor didactice împărtășite cu generozitate de colegi.

Finalitățile atelierului dat sunt produsele curriculare îmbunătățite și adaptate la noile schimbări curriculare din sistemul educațional moldovenesc, cu conținuturi flexibilizate și sarcini interactive diversificate, deschise pentru adaptare în contexte multiculturale specifice, care, ulterior, vor putea fi preluate /”replicate” de manieră creativă în viitoarea carieră pedagogică de către studenții/viitori pedagogi.

Viorica Goraș-Postică,

dr. hab., prof. univ., expert proiect