logo

Aspecte ale educaţiei interculturale la orele de română prin intermediul activităţilor extraclasă

Publicații

Lucrarea evidenţiază două perspective ale interculturalităţii: 1) literară (texte din literatură studiate la lecţii, care prezintă elemente de interculturalitate); 2) a promovării educaţiei interculturale prin intermediul evenimentelor extracurriculare organizate în cadrul liceului şi la festivaluri raionale, prin elaborarea de către elevi a unor compoziţii care reflectă pe larg acest aspect.

  • 2023
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018