logo

Alina Ionescu

Educație Interculturală. Referințe

Educaţia interculturală este considerată o ramură importantă a educaţiei generale a copiilor şi tinerilor, iar procesul educaţional urmăreşte formarea la elevi a unor capacităţi, deprinderi şi atitudini autentice şi durabile pe baza principiilor principiilor ,,învăţământului integrat” şi ,,al şcolii pentru toţi”. Printre obiectivele şcolii în ceea ce privește educația interculturală apreciem că cele mai importante sunt următoarele:

· Abilitatea de a percepe ceea ce ne este străin;

· Acceptarea celuilalt ca fiind o fiinţă ca tine;

· Înţelegerea situaţiilor ambigue, ambivalente, ambivalente;

· Atitudinea deschisă spre experimentarea diferitului;

· Capacitatea de a recunoaşte relativitatea propriului sistem de referinţă;

· Comunicare asertivă în caz de divergenţe de interese până când cele două părţi se regăsesc pe un proiect comun;

· Aptitudinea de a asuma conflicte cu calm şi rezolvate într-o manieră productivă;

· Capacitatea de a recunoaşte şi a relativiza propriile repere etno şi sociocentriste;

· Performanţa de a cuceri identităţi mai largi, de a dezvolta o loialitate de tip nou precum cea de european, cetăţean al lumii etc., fără a renunţa la identitatea noastră.

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019