logo

Activități de educație interculturală a părinților, organizate la Universitatea de Stat din Moldova

Evenimente

La sfârșitul săptămânii trecute, în cadrul proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale
în formarea inițială a cadrelor didactice” (faza a II-a), sprijinit de Fundația pentru Copii Pestalozzi din
Elveția și implementat de CE PRO DIDACTICA, în parteneriat cu 6 universități din Republica Moldova,
inclusiv USM.
În acest context, au fost realizate două ședințe online cu părinții, la care au participat un grup eterogen
din 12 părinți ai copiilor de grădiniță și ai elevilor din diferite școli din municipiul Soroca (12-05-2023) și
15 părinți din municipiile Chișinău și Ungheni și din raioanele Orhei, Strășeni, Edineț. Tematica sedinței s-a
axat pe un subiect de sensibilizare a participanților: Prejudecăți, stereotipuri și discriminare, iar în
calitate de facilitatori, s-au implicat dna prof. Viorica GORAȘ-POSTICĂ și dna Natalia BÎRNAZ, manager
Liceul „Da Vinci” din Chișinău.
Participanții au identificat mai multe probleme la tematica de mai sus, acestea vizând atât relațiile
conflictuale de intoleranță din partea unor copii, pedagogi sau părinți, dar și posibile soluții de dialog
intercultural constructiv în mediile școlare și comunitare multiculturale.
Valorile prioritare educate părinților în baza unor studii de caz relevante și, indirect, copiilor din
instituțiile preuniversitare vizate, au fost: respectul, empatia, toleranța, egalitatea de gen, incluziunea
școlară și socială, protecția copiilor ș.a. Toate acestea contribuie la edificarea unor competențe
interculturale cu impact.