logo

Lucian Ciolan

Educație Interculturală. Referințe

Dimensiunea interculturală a vieții sociale ridică probleme semnificative pentru educație și învățare. Unul dintre scopurile tradiționale ale educației este cel al transmiterii culturii. Întrebarea ce se pune acum este care și a cui cultură trebuie să o transmită educația? Se  pare că tinerii au nevoie nu de asimilarea unei anumite culturi, a unui grup restrîns, ci de ceea ce se cheamă competență interculturală – un  ansamblu de cunoștințe și deprinderi în măsură să-i permită individului  relaționarea, comunicarea și integrarea cu succes în diferite tipuri de comunități. Interculturalitatea ar putea fi un instrument semnificativ de apropiere a educației de viața de zi cu zi, de problemele semnificative ale lumii reale.

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019