logo

Lexicon pedagogic (Mircea Ştefan)

Educație Interculturală. Referințe

Educaţie multiculturală: ansamblu de activităţi pedagogice, care au la bază recunoaşterea şi respectarea valorilor specifice ale diferitelor culturi care se întâlnesc într-un cadru social (şcoală, regiune geografică) în vederea valorificării valenţelor acestor culturi în spirit democratic. Termenul a fost pus în circulaţie în SUA, în anii „60, în cadrul luptei pentru înlăturarea segregării şcolare a copiilor de culoare. Astăzi, termenul şi-a lărgit conţinutul care coincide, în mare măsură, cu cel de educaţie interculturală.

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019