logo

Ghid de educaţie interculturală

Publicații

Conceput ca un instrument de lucru pentru profesorii care predau educație interculturală la clasa a șasea, ghidul poate fi util de asemenea inspectorilor școlari cu responsabilități în acest domeniu, directorilor de școli, pentru a înțelege cum trebuie să susțină activitatea colegilor care predau educație interculturală, dar și profesorilor de orice altă disciplină, care pot utiliza o mare parte a conținutului acestui ghid pentru activități în cadrul orelor de dirigenție, al unor activități extracurriculare sau în săptămâna Școala altfel, dar și pentru integrarea unor aspecte interculturale în orele lor sau abordarea transdisciplinară a unor teme interculturale.

  • 2023
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018