logo

Gérard Leclerc

Educație Interculturală. Referințe

Epoca noastră are marele privilegiu istoric de a trece de la o lume a civilizaţiilor izolate, bazate, într-o oarecare măsură, pe spaţii şi timpuri diferite, la o lume unică, ce este caracterizată de acelaşi spaţiu (piaţa mondială) şi de acelaşi timp (sincronicitatea tuturor evenimentelor), de naşterea unei comunicări şi unei comunităţi mondiale. Comunitatea a precedat întotdeauna comunicarea, aceasta din urmă s-a constituit, mai întâi şi înainte de toate în interiorul grupului mai mult sau mai puţin omogen: indivizi vorbind aceeaşi limbă, împărtăşind aceeaşi religie, aceleaşi valori, aceeaşi istorie, aceleaşi tradiţii, aceeaşi memorie. Iată de ce rămâne perspectiva unui Universal veritabil, a unei Istorii a umanităţii în întregime problematică.

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019