logo

Gérard Leclerc

Educație Interculturală. Referințe

Probabil că singura valoare în acelaşi timp religioasă, etică şi politică ce pare în măsură să devină universală este toleranţa. Ea nu desemnează altceva decât recunoaşterea Celuilalt ca fiind Celălalt. O recunoaştere empirică în acelaşi timp de facto (recunosc existenţa empirică a Celuilalt lângă mine) şi de iure (îi recunosc Celuilalt nu numai dreptul la existenţă, ci şi dreptul de a-şi urma obiceiurile, credinţele). Toleranţa înseamnă recunoaşterea nu numai a existenţei Celuilalt, ci şi a valorii sale şi a valorilor sale. Toleranţa este, în acelaşi timp, o virtute filozofică, etică şi politică. Este rodul raţiunii transculturale, al conştiinţei universale. Prin natură depăşeşte civilizaţiile, pentru că se referă la raporturile între valori morale şi culturale diferite.

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019