logo

Dezvoltarea competenţei interculturale: de la documentele curente de politici la realităţi şi contexte imediate

Publicații

Articolul dat prezintă rezultatele unui studiu de analiză a documentelor curente de politici educaţionale, relevante contextului academic universitar din Republica Moldova, secundate de o analiză a răspunsurilor la un minisondaj de opinie printre cadrele didactice şi manageriale din universităţile cu profil pedagogic. Cercetarea s-a realizat în cadrul proiectului Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice, implementat de C.E. PRO DIDACTICA, cu sprijinul Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” din Elveţia, care are ca finalitate dezvoltarea curriculară şi formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice din perspectiva competenţei interculturale.

  • 2023
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018