logo

Universitățile de Stat din Comrat și din Bălți continuă parteneriatul în domeniul educației interculturale

Evenimente

Echipa propiectului ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale (EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice” a finalizat vizitele de monitorizare în universitățile partenere din faza a II-a a proiectului:Universitatea de Stat din Comrat (23 aprilie) și Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți (27 aprilie). Acordurile de parteneriat privitor la valorificarea dimensiunii EIC în documentele instituționale de dezvoltare strategică și în programele de master în Științele educației, au fost semnate de dr. Rima BEZEDE, președintele AO CE PRO DIDACTICA, Cristina BUJAC, coordonator de proiect, de dr. conf. univ. Gheorghe SULT, prorectorul Universității de Stat din Comrat și de dr. conf. univ. Natalia GAȘIȚOI, rectorul Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți.

Echipele din ambele universități au manifestat interes sporit pentru implicare, apreciind inițiativa ca foarte utilă pentru corpul profesoral, care își va dezvolta abilitățile profesionale, dar și pentru studenții, viitori și actuali pedagogi, care activează în medii multiculturale, cu provocări multiple la capitolul EIC.

De asemenea, s-a evaluat ca foarte bună activitatea universitarilor în prima fază de proiect, cu accent pe programele de licență, specificându-se, ulterior, sarcinile pentru programele de master de la Management educațional, Didactici particulare din domeniul socioumanistic și altele din faza următoare.

Necesitatea dezvoltării competențelor interculturale la actorii universitari este o prerogativă în contextul european al educației pentru cetățenie democratică, al Strategiei Moldova-2030 și al Obiectivelor Mileniului pentru o dezvoltare durabilă (ob. 4. „Educație de calitate”). Printre valorile importante promovate de proiectul sprijinit de Fundația pentru copii ”Pestalozzi” din Elveția, menționăm drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea culturii pentru pace și non-violență, cetățenia globală și aprecierea diversității culturale.