logo

Un nou context pentru dezvoltarea curriculară a educației interculturale

Evenimente

În 21-22 februarie curent, profesori universitari de la 3 universități cu profil pedagogic din republică – Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi și Universitatea de Stat din Comrat – au participat la primul atelier din proiect, în care au abordat principiile de bază în proiectarea curriculumului pentru cursul universitar de Educaţie interculturală. Necesitatea acestui atelier de start a fost dictată de nevoia aducerii la numitorul comun a cursanţilor – viitori autori de acte normative curriculare şi de stabilire a unei platforme pentru acţiunile ulterioare.

Conform facilitatorului atelierului, dr. conf. Tatiana CARTALEANU, deviza neanunţată a activităţii a fost: „Arată-ţi valorile; prezintă-ţi experienţa; reperează-ţi lacunele!”, obiectivele explicite fiind: formarea unei comunităţi de profesori care vor colabora la alcătuirea unui produs comun; examinarea competenţei interculturale a elevului/studentului/pedagogului şi a raportării acesteia la competenţa culturală; conturarea unei viziuni de ansamblu asupra tramei de formare profesională a pedagogului; identificarea locului pe care îl ocupă competenţa interculturală în finalităţile formării pedagogilor (versus mult-aşteptatul ”Cadrul Naţional al Calificărilor”); asimilarea unor strategii de formare-dezvoltare a competenţei interculturale; listarea unor conţinuturi posibile într-un curriculum nucleu de educaţie interculturală.

Constatăm că s-au atins toate obiectivele şi s-au realizat activităţile proiectate și că, întotdeauna, cursanţii au venit cu relatarea unor experienţe proprii şi cu întrebări la ordinea zilei. Facilitatorul a fost preocupat de proceduri şi procedee de formare a competenţelor profesionale şi a ales situaţii adecvate, care pot provoca şi genera discuţii și putem afirma că s-a lucrat în profunzime. Forma principală de concepere şi desfăşurare a demersului a fost cadrul ERRE. A fost rezervat suficient loc şi timp debrifării, metacogniţiei, aplicării imediate şi transferului asupra disciplinelor pe care le predau participanții.

Grupul a demonstrat toleranţă, loialitate şi colegialitate, cursanţii fiind atenţi şi deschişi la cele expuse de colegi. Totodată, în timpul lucrului în grupuri pe universităţi, s-a remarcat şi o oarecare lipsă de flexibilitate în exerciţiul de concepere a unui produs nou, de schiţare de conţinuturi şi competenţe pentru un specialist de profil nou, inedit.

În final, apreciem foarte mult contribuția atelierului la dezvoltarea competenței culturale și interculturale a profesorilor universitari, inclusiv rezultatele formative, de ordin calitativ ale atelierului, demonstrate prin cunoștințele practice actualizate de elaborare a curriculumului universitar, subsemnând la concluzia Tatianei CARTALEANU: ”Toţi împreună ştim totul, dar ne dorim să mai învăţăm o dată cum se face mai bine”.

Viorica GORAŞ-POSTICĂ,
expert în proiect