logo

Recomandări metodologice pentru conceptorii de curriculum (T. Cartaleanu)

Publicații

Deoarece este superfluu să-i înveţi pe cei care au elaborat nu un singur curriculum cum să o facă, obiectivul general al atelierelor de formare a fost stimularea creativităţii pedagogice a profesorilor universitari antrenaţi. Promovând deviza „Toţi diferiţi, toţi egali”, am urmărit ca potenţialii autori de documente normative curriculare să privească viitoarele cursuri / module / unităţi de conţinut ca pe o oportunitate de a experimenta inovaţia didactică, de a construi cu mâinile proprii un curriculum modern, flexibil, care să corespundă exigenţelor zilei şi locului, dar şi să reflecte o viziune proprie asupra formării competenţei interculturale a viitorilor pedagogi.

  • 2023
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018