logo

Program online de formare pentru managerii universitari în domeniul planificării strategice din perspectiva EIC

Evenimente

Pe 16-17 iunie 2021, peste 40 de beneficiari ai proiectului, reprezentanți a 7 universități cu profil pedagogic din Republica Moldova, au participat la un consistent program de dezvoltare profesională, facilitat de expertul internațional, dr. Șerban IOSIFESCU. Astfel, de manieră interactivă, cu interes sporit din partea managerilor de la diferite niveluri, s-au parcurs următoarele obiective specifice:

  • aplicarea etapelor privind elaborarea politicilor publice la conceperea documentelor strategice ale universității de proveniență;
  • realizarea diagnozei instituției/facultății/departamentului/catedrei în privința nivelului educației interculturale (în rândul studenților și cadrelor didactice), folosind cel puțin una dintre metodele discutate;
  • definirea unor ținte strategice, programe și activități (cu obiective și indicatori SMART) în domeniul educației interculturale;
  • revizuirea documentelor strategice din perspectiva educației interculturale.

S-a discutat în mod colegial, cu evidențierea multiplelor probleme, despre necesitatea promovării mai extinse și mai aprofundate a EIC în formarea cadrelor didactice prin programele de licență și master, astfel încât studentul, viitor și actual cadru didactic/managerial, să poată face față provocărilor activității didactice în mediile multiculturale.

Educația interculturală ajută universitățile să devină instituții incluzive, prietenoase diversității actorilor educației, care au nevoie de stare de bine/climat pozitiv și de încredere pentru depășirea conflictelor și asigurarea non-discriminării etnice, lingvistice, religioase, sociale etc. Discuțiile asupra țintelor posibile pentru introducerea și dezvoltarea educației interculturale în universități, precum și opțiunile strategice privind dezvoltarea de curriculum, formarea profesorilor, realizarea de activități extracurriculare cu implicarea asociațiilor studențești etc., au fost urmate de un schimb valoros de bune practici, inclusiv prin operaționalizarea obiectivelor în planuri concrete de acțiune și de evaluare, cu indicatori SMART.

Ca temă de casă, managerii vor optimiza documentele strategice în baza achizițiilor și recomandărilor de la training, ca, în anul viitor de studii, educația interculturală să poată fi valorificată în mod calitativ, prin conjugarea eforturilor manageriale și pedagogice.