logo

Profesorii universitari implicați într-un program de dezvoltare a competențelor digitale

Evenimente

Pe 18 noiembrie curent, peste 30 de profesori universitari, membri ai echipelor de implementare a proiectului Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice (faza a II-a), au participat la un training online de dezvoltare a competențelor digitale, facilitat de formatorul cu experiență avansată în domeniu, dl Valeriu GORINCIOI.

Printre subiectele de pe agenda de formare au figurat tematici precum instruirea la distanță și cea hibridă, folosirea și crearea resurselor educaționale deschise, dar și actualizarea/insușirea unor instrumente de predare-învățare-evaluare online. Formabilii au fost puși în diferite situații de învățare, în care au analizat avantajele, tendințele, problemele instruirii virtuale, au avut posibilitatea să identifice diverse oportunități de eficientizare a acesteia. Ne-am bucurat să vedem contribuții calitative ale colegilor și dezbateri eficiente, învățând unii de la alții, dar și reflectând asupra calității procesului  educațional în aceste condiții și a rezultatelor obținute.

În final, prin intermediul unor instrumente de evaluare, am colectat operativ opiniile colegilor și am descoperit că aceștia au fost satisfăcuți de investiția în perfecționarea lor, subliniind că au învățat lucruri noi, au clarificat unele probleme, căpătând mai multă încredere în gestionarea predării și învățării la distanță. De asemenea, a fost înalt apreciată prestația formatorului. S-au identificat, în mod evident, mai multe probleme contextuale legate de situația pandemică: surmenajul cronic al cadrelor didactice, valorificarea superficială a unor platforme și instrumente, posibilități limitate de interacțiune cu mulți studenți, calitatea precară a rezultatelor etc.

Totuși sperăm ca deschiderea și motivația sporită de implicare în proiect a colegilor de la instituțiile de învățământ superior să ne ajute să depășim multiplele provocări și condiții critice de activitate, iar proiectul sprijinit de Fundația pentru Copii Pestalozzi din Elveția să realizeze obiectivele propuse în cele 7 instituții partenere.