logo

Noi resurse didactice donate Centrului de Educație Interculturală de la USM

Evenimente

Joi, 24 septembrie, echipa proiectului ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”, de la CE PRO DIDACTICA, a vizitat Centrul Didactic de Resurse în Educația interculturală de la Universitatea de Stat din Moldova (blocul 3, sala 419 – Facultatea PSESAS), aducând alte mijloace didactice importante: un set de postere tematice, bibliorafturi cu fișe distributive pentru activitatea studenților, dar și Curricula și ghiduri, elaborate în proiect pentru profesori.

Toate acestea vor contribui la ameliorarea/extinderea competenței interculturale  ale actorilor educaționali, ajutându-i să se integreze eficient în mediile multiculturale, sociale și profesionale, din care fac parte.

Tematica posterelor,  cu  design și colorit atractiv, cuprinde variate aspecte, precum:

  • Competences for Democratic Culture in Our School;
  • Cultură, multiculturalitate şi interculturalitate;
  • Declaraţia ONU a Principiilor Toleranţei;
  • Elementele-cheie ale unei culturi organizaţionale interculturale;
  • Johann Heinrich Pestalozzi;
  • Modelul BASIC (Behavioral Assessment Scale for Intercultural Competence);
  • Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice;
  • Simptomele intoleranţei. Semnele pozitive ale toleranţei;
  • Tipuri de conflicte.

Studenții și profesorii vor putea utiliza resursele date atât la orele de curs, din incinta universității, cât și la stagiile de practică, pe care le vor desfășura în școli. Or,  educaţia interculturală presupune o nouă metodologie axată pe integrarea în spaţiul educaţional a unor principii precum: toleranţa, egalitatea, complementaritatea valorilor, valorizarea specificului spiritual al valorilor locale/naționale, raportate la valorile general-umane, valorificarea cadrului educaţional în spiritul diversităţii, drepturilor omului, egalităţii de şanse, dialogului intercultural, promovării identităţii şi cetăţeniei democratice.

Centre similare au fost dotate la Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți și la Universitatea de Stat din Comrat, prin contribuția Fundației pentru Copii ”Pestalozzi” din Elveția. Responsabilii direcți de activitatea Centrelor sunt Departamentele de Științe ale Educației, care colaborează cu colegii de la alte subdiviziuni universitare: Litere și Ștințe Socioumane, respectiv și studenții acestor facultăți vor desfășura ore practice în aceste spații renovate și generos dotate.  Informatii detaliate despre proiect puteți găsi pe:https://eic.prodidactica.md/.

Consemnare: Viorica Goraș-Postică, expert proiect