logo

Noi Centre Universitare de Resurse Didactice în domeniul Educației Interculturale (EIC)

Evenimente

Pe parcursul săptămânii curente, la Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul și la Universitatea de Stat din Tiraspol(cu sediul la Chișinău), au avut loc evenimente festive de inaugurare a Centrelor de Resurse Didactice în domeniul EIC. Activitățile s-au desfășurat în cadrul proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice” (faza 2), implementat de CE PRO DIDACTICA, în parteneriat cu 7 universități cu profil pedagogic din țară.  Inițiativa este sprijinită de Fundația pentru Copii „Pestalozzi” din Elveția, care militează pentru respectarea drepturilor copiilor și tinerilor în întreaga lume. Reprezentantele acestei organizații în Moldova, Natalia BALTĂ și Olga MOROZAN au venit cu alocuțiuni de încurajare și orientare spre atingerea obiectivelor proiectului, racordate la politicile naționale.

Evenimentele din instituțiile partenere au fost organizate sub egida rectoratelor, cărora le mulțumim pentru implicare responsabilă, fiind facilitate de coordonatoarele instituționale doamnele dr. conf. univ. Snejana LUCHIAN-COJOCARU și Valentina MÎSLIȚCHI. Echipele de proiect din fiecare universitate au exprimat recunoștință pentru donațiile valoroase de materiale didactice, dar și pentru programele consistente de dezvoltare profesională, la care au participat, dar care vor continua pe toată perioada proiectului.

Regulamentele de funcționare ale Centrelor și planurile operaționale de activitate oferă o gamă largă de oportunități pentru cadrele didactice și pentru studenții viitori pedagogi în dezvoltarea competenței interculturale. Mediile socioeducaționale multiculturale în care activează beneficiarii proiectului reclamă valorificarea unor achiziții pedagogice tot mai vaste pentru a face față provocărilor diversității într-o lume globalizată și în continuă schimbare. Curricula de EIC, ghidurile metodologice, îndrumarele pentru stagiile de practică pedagogică elaborate, care urmează a fi publicate în viitorul proxim,  vor încununa inițiativa dată și vor crea premise funcționale pentru impactul profund și durabil al rezultatelor proiectului.